kominar_gif100.gif
Radnice.jpg
horizontálně.jpg
n-zamek-frydlant-1a.jpg
Rozhledna2.jpg
znak_frydlant.jpg
Čištění a údržba komínů,kouřovodů a spalinových cest včetně revizních zpráv,stavební opravy a vložkování komínů,stavby nových komínů-systémových, klasických a fasádních,technická řešení při rekonstrukcích komínů,kontrola inspekční kamerou.


 

Kominictví WSF

Ceník prací:

Kontrola spolehlivosti komínových konstrukcí, provedení kontroly spalinové cesty
a vydání Revizní zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb........................380,-Kč
Základní mech. čištění spalinové cesty s vystavením Revizní zprávy........................ ......................220,-Kč/komín.těleso
Základni mech. čištění spalinové cesty bez vystavení Revizní zprávy...................220,-/hod.....min.300,-Kč
Ekologická likvidace (1 kbelík 10 l).....................................................................................................50,-Kč/kbelík
Kontrola inspekční kamerou..............................................................................................................Dohodou
Doprava nad 3 km.................................................................................................................................9.-Kč/km
( do 3km zdarma,nad 20 km dohodou)

Další činnosti spojené s kontrolou a revizí budou smluvně dojednány u zákazníka.
Před každou započatou prací je vypsaná objednávka s rozsahem jednotlivých prací a konečnou cenou.

Nejsme plátci DPH.

Podmínkou pro účtování běžných cen je bezpečný přístup na pracoviště splňující normové podmínky pro výkon prací. V případě požadavku výkonu prací na pracovišti nesplňujícími požadavky si dovolujeme tyto práce odmítnout.


Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.


Platnost ceníku od 1.Září 2020

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí nutně u plynných spotřebičů a u pevných a kapalných paliv podle stavu komínu na základě revizní zprávy nebo Vaší poptávky. Provádí se certifikovanými nerezovými rourami nebo spiro potrubím.

Pevná paliva

Na vložkování komínů pro spotřebiče na pevná nebo kapalná paliva se používají roury z kvalitního nerezu, který splňuje přísné normové požadavky na odolnost proti kyselinám a korozi . Naše vložky jsou odolné při vyhoření sazí.

Plyn

Na vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva se používají roury z nerezu odolného především proti působení kyselin, které vznikají při spalování plynu. Roury jsou buď pevné (metrové), nebo spiro pro komíny nerovné

Komín.jpg
UNI_komin_perspektiva.jpg
vizitka Kominictví.jpg
vizitka Kominictví.jpg
UNI_komin_perspektiva.jpg
vizitka Kominictví.jpg
Kontrola spolehlivosti komínových konstrukcí, provedení kontroly spalinové cesty
a vydání Zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb................................380,-Kč
Základní mechanické čištění komínového průduchu a výběr sazí...............................................180,-Kč/hod
Ekologická likvidace (1 kbelík 10 l).................................................................................................50,-Kč/kbelík
Doprava nad 3 km.............................................................................................................................7.-Kč/km
( do 3km zdarma,nad 20 km dohodou)

Další činnosti spojené s kontrolou a revizí budou smluvně dojednány u zákazníka.
Před každou započatou prací je vypsaná objednávka s rozsahem jednotlivých prací a konečnou cenou.

Slevy 10-20% dle objemu prací pro školská a vzdělávací zařízení, obce, bytová družstva, sdružení vlastníků a správu bytového fondu

Nejsme plátci DPH.

Podmínkou pro účtování běžných cen je bezpečný přístup na pracoviště splňující normové podmínky pro výkon prací. V případě požadavku výkonu prací na pracovišti nesplňujícími požadavky si dovolujeme tyto práce odmítnout.


Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.


Platnost ceníku od 1.prosince 2012
Kontrola spolehlivosti komínových konstrukcí, provedení kontroly spalinové cesty
a vydání Revizní zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb....................380,-Kč
Základní mech. čištění spalinové cesty s vystavením Revizní zprávy..........................................180,-Kč/hod
Základní mech. čištění spalinové cesty bez vystavení Revizní zprávy.........180,-/hod..........min.300,-Kč
Ekologická likvidace (1 kbelík 10 l).................................................................................................50,-Kč/kbelík
Doprava nad 3 km.............................................................................................................................7.-Kč/km
( do 3km zdarma,nad 20 km dohodou)

Další činnosti spojené s kontrolou a revizí budou smluvně dojednány u zákazníka.
Před každou započatou prací je vypsaná objednávka s rozsahem jednotlivých prací a konečnou cenou.

Slevy 10-20% dle objemu prací pro školská a vzdělávací zařízení, obce, bytová družstva, sdružení vlastníků a správu bytového fondu

Nejsme plátci DPH.

Podmínkou pro účtování běžných cen je bezpečný přístup na pracoviště splňující normové podmínky pro výkon prací. V případě požadavku výkonu prací na pracovišti nesplňujícími požadavky si dovolujeme tyto práce odmítnout.


Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.


Platnost ceníku od 1.prosince 2012
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one