kominar_gif100.gif
Radnice.jpg
horizontálně.jpg
n-zamek-frydlant-1a.jpg
Rozhledna2.jpg
znak_frydlant.jpg
Čištění a údržba komínů,kouřovodů a spalinových cest včetně revizních zpráv,stavební opravy a vložkování komínů,stavby nových komínů-systémových, klasických a fasádních,technická řešení při rekonstrukcích komínů,kontrola inspekční kamerou.


 

Kontrola spolehlivosti komínových konstrukcí, provedení kontroly spalinové cesty
a vydání Revizní zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb....................380,-Kč
Základní mech. čištění spalinové cesty s vystavením Revizní zprávy..........................................180,-Kč/hod
Základní mech. čištění spalinové cesty bez vystavení Revizní zprávy.........180,-/hod..........min.300,-Kč
Ekologická likvidace (1 kbelík 10 l).................................................................................................50,-Kč/kbelík
Doprava nad 3 km.............................................................................................................................7.-Kč/km
( do 3km zdarma,nad 20 km dohodou)

Další činnosti spojené s kontrolou a revizí budou smluvně dojednány u zákazníka.
Před každou započatou prací je vypsaná objednávka s rozsahem jednotlivých prací a konečnou cenou.

Slevy 10-20% dle objemu prací pro školská a vzdělávací zařízení, obce, bytová družstva, sdružení vlastníků a správu bytového fondu

Nejsme plátci DPH.

Podmínkou pro účtování běžných cen je bezpečný přístup na pracoviště splňující normové podmínky pro výkon prací. V případě požadavku výkonu prací na pracovišti nesplňujícími požadavky si dovolujeme tyto práce odmítnout.


Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.


Platnost ceníku od 1.prosince 2012
vizitka Kominictví.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one