kominar_gif100.gif
Radnice.jpg
horizontálně.jpg
n-zamek-frydlant-1a.jpg
Rozhledna2.jpg
znak_frydlant.jpg
Čištění a údržba komínů,kouřovodů a spalinových cest včetně revizních zpráv,stavební opravy a vložkování komínů,stavby nových komínů-systémových, klasických a fasádních,technická řešení při rekonstrukcích komínů,kontrola inspekční kamerou.


 Pozor na falešné kominíky!

Od začátku roku 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády, které ukládá povinnost provádět nejméně jednou ročně kontroly komínů. V souvislosti s tím se objevují falešní kominíci prokazující se živnostenským listem a provádějící neobjednané "kontroly" za nižší než obvyklou cenu či vybírající zálohy na kominické práce, které následně neprovedou. Doklad o provedené kontrole od neautorizované osoby je samozřejmě neplatný a nedává ani záruku, že je komín skutečně v pořádku. Navíc vám v případě požáru pojišťovna neuzná pojistné plnění.
Jak se bránit podvodníkům?
Pravého kominíka není těžké rozeznat. Správný kominík by se vám mě prokázat příslušným oprávněním  kde je uvedeno jméno, bydliště a dosažená kvalifikace. Nářadí kominíků stojí leckdy i několik desítek tisíc korun a už dávno neobnáší pouze štětku a kouli k čištění komínů. Kominíci také nenabízejí své služby na ulici a bez vyzvání, ale přijdou k vám na objednávku. Dobrý kominík si také při prvním kontaktu se zákazníkem nevymáhá vstup do domu. Rozhodně se vždy obracejte na zavedené firmy s dobrým doporučením.

Co dělat, když kominík způsobí škodu?

Když kominík skončí, měl by po sobě uklidit aspoň hrubé nečistoty. Vynášení sazí a dalšího odpadu je na vás. Dá se to také u kominíka předem objednat, někdy je to v ceně čištění.
Pokud po odchodu kominíka objevíte zjevné nedostatky, třeba že kamna netáhnou nebo upadl kouřovod, práci můžete reklamovat.
Může se také stát, že kominík způsobí škodu, třeba upustí nářadí a rozbije skleník. Před případným jednáním s pojišťovnou se nejprve obraťte na kominíka či jeho firmu a požádejte je o úhradu škody. Zároveň je třeba škodu vyfotit. Každý dobrý kominík je pojištěný. Kdyby nebyl, lze škodu zaplatit z pojištění domácnosti či nemovitosti. Pojišťovna pak bude škodu vymáhat na kominíkovi.

K čemu je důležitá revizni zpráva?

Zpráva o revizi komína je velmi důležitá pro pojišťovnu, pro případ požáru zapříčiněného komínem. Stejně jako musíte mít v ruce po nehodě způsobené zásahem blesku platnou revizi hromosvodu, při jiném požáru nebo jiné havárii týkající se topení je nezbytné doložit zprávu o revizi komína. A to není všechno, bez povinné revize nejen že nemusíte nic dostat od pojišťovny, navíc vám hrozí i pokuta od hasičů, kteří to budou hlídat. To v případě, kdyby se prokázalo, že požár vašeho domu nebo chalupy byl zapříčiněn zanedbaným komínem. Léta nečištěné a nekontrolované komíny způsobí ročně několik stovek požárů a otrav lidí.
Potvrzení o povinné kontrole komína je platné jeden rok.
Potvrzení je důležité v případě nehody pro hasiče i pojišťovnu.
Kdo potvrzení bude mít prošlé nebo žádné, může dostat pokutu až 25000,- Kč, riskuje také proplacení škody od pojišťovny.

Čistit můžete sami, ale bez kontroly se neobejdete

Zatímco kontrola je povinná, současně vyčistit komín kominík může, ale také nemusí. Buď to není potřeba, nebo si ho majitel čistí sám. Novinkou totiž je, že čistit si komín mohou nyní lidé sami - v případě, že vytápějí pevnými palivy. Přicházejí tak v úvahu kamna na uhlí a dříví na chalupách a rodinných domcích. Musí se to dělat třikrát ročně (dříve musel čistit kominík šestkrát do roka). Zda je domácí čištění komína prováděno správně a dostatečně, pak posuzuje kominík při povinné kontrole.
Každý majitel komína by měl ale uvážit, zda to zvládne. Musí mít především odpovídající náčiní, kondici a zručnost, aby vše šlo hladce a nevletěly mu saze do bytu. Také je individuální otázkou bezpečnost při přístupu do komína.
Revizi smí dělat jen odborník Zvyšují se i požadavky na samotné kominíky. Zatímco čištění a kontrolu komínů může dělat obyčejný kominík, tzv. revizi smí provádět jen kominík, který je zároveň revizní technik.
Kontrola komína je ideální v létě.
Čištění komína zajistěte před topnou sezonou.
Komíny připojené ke kamnům na pevná paliva můžete čistit sami (3x ročně).
Komíny připojené na kotel musí čistit kominík (1x ročně).
 
 
Co je povinností majitele nemovitosti provozující komín?

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo (zrušilo) dosavadní právní úpravu - vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod), čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty, vypalování komína.
Dle tohoto nařízení je každý povinen počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže jsou výše uvedené činnosti prováděny ve lhůtách a způsobem dle citovaného vládního nařízení a nedojde-li při provádění těchto činností ke shledání závad.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. oproti původní vyhlášce snižuje předepsanou četnost čištění komínů (spalinových cest) a umožňuje v případě spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW provádět čištění spalinových cest svépomocí, ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou (držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu dle vzoru uvedeného v příloze nařízení. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v níže umístěné tabulce.
Fyzické osoby nemají povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále platí, že hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či dokumentaci k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu za nedodržení lhůt kontrol a čištění komínů - spalinových cest až po požáru, bylo-li na místě zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li objekt pojištěn) může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one