kominar_gif100.gif
Radnice.jpg
horizontálně.jpg
n-zamek-frydlant-1a.jpg
Rozhledna2.jpg
znak_frydlant.jpg
Čištění a údržba komínů,kouřovodů a spalinových cest včetně revizních zpráv,stavební opravy a vložkování komínů,stavby nových komínů-systémových, klasických a fasádních,technická řešení při rekonstrukcích komínů,kontrola inspekční kamerou.


 

Pěnový (2).jpg
Pěnový.jpg
vodni_V9L.jpg
Požár 5.jpg

Hasicí přístroje

 

  • Vodní hasicí přístroj. Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek.

 

  • Pěnový hasicí přístroj. Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Především se používá k hašení hořlavých kapalin. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

 

  • Práškový hasicí přístroj. Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím.

 

  • Sněhový hasicí přístroj. Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu - při ústí hubice asi -30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Není vhodný pro hašení pevných látek. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.

Detektor oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.

Hlásič požáru a kouře

Alespoň jeden hlásič požáru by měl být nainstalován na každém patře domu, před každým prostorem vyhrazeným pro spaní nebo v bezprostředním okolí ložnic. Funkční hlásič požáru zajišťuje okamžité varování před kouřem nebo požárem v domě a zdvojnásobuje tak šanci na přežití požáru všech osob v domě.

Existuje mnoho různých typů hlásičů požáru s různými funkcemi pro jejich snadné ovládání. Doporučujeme instalaci ionizačního i fotoelektrického hlásiče pro zajištění maximální detekce různých typů požáru, které mohou ve vaší domácnosti vzniknout. * Ionizační hlásiče mohou detekovat neviditelné částice ohně (ve spojitosti s prudce hořícím ohněm) dříve, než fotoelektrické hlásiče. Fotoelektrické hlásiče pak mohou detekovat viditelné částice ohně (ve spojitosti s doutnajícím ohněm) dříve, než ionizační hlásiče.

Instalace

Doporučené umístění hlásiče požáru: v blízkosti kuchyně, do obývacího pokoje, jídelny, ložnice, chodby, kotelny, sklepu, půdy, podkroví a všude tam kde jsou používány potenciální zdroje intoxikace oxidem uhelnatým, krby, používaná elektrická zařízení, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače, kotle, agregáty, karmy, atd.

 

Budete-li mít zájem o zajištění svého zdraví a majetku výše popsanými přístroji a zařízením,kontaktujte nás a rádi Vám nabídneme několik možností instalace bezpečnostních zařízení v různých cenových úrovních.  

                                                                                           Vaše Kominictví WSF

Požár 10 (2).jpg
požár 2.jpg
Požár 3.jpg
Požár 5.jpg
Požár 4.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one