kominar_gif100.gif
Radnice.jpg
horizontálně.jpg
n-zamek-frydlant-1a.jpg
Rozhledna2.jpg
znak_frydlant.jpg
Čištění a údržba komínů,kouřovodů a spalinových cest včetně revizních zpráv,stavební opravy a vložkování komínů,stavby nových komínů-systémových, klasických a fasádních,technická řešení při rekonstrukcích komínů,kontrola inspekční kamerou.


 

Čištění a údržba komínů a kouřovodů
Stavební opravy a vložkování komínů
Stavby nových komínů-systémových,klasických a fasádních
Technická řešení při rekonstrukcích komínů
Čištění klimatizací
 
__________________________________________________________________________

Naše  služby jsou kompletní jak po technické stránce tak po stránce administrativní.

Ceny jsou standartně nastaveny,pro zákazníka srozumitelné a před každou započatou prací je vypsaná objednávka s rozsahem jednotlivých prací a konečnou cenou.

V celkové ceně,se kterou je zákazník seznámen před zahájením prací, je kalkulována cena za práci,revizní zprávu a dopravu.

Samozřejmostí z naší strany je pojištění a platné oprávnění pro výkon těchto prací,které na požádání předložíme.

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí nutně u plynných spotřebičů a u pevných a kapalných paliv podle stavu komínu na základě revizní zprávy nebo Vaší poptávky. Provádí se certifikovanými nerezovými rourami nebo spiro potrubím.

Pevná paliva

Na vložkování komínů pro spotřebiče na pevná nebo kapalná paliva se používají roury z kvalitního nerezu, který splňuje přísné normové požadavky na odolnost proti kyselinám a korozi . Naše vložky jsou odolné při vyhoření sazí.

Plyn

Na vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva se používají roury z nerezu odolného především proti působení kyselin, které vznikají při spalování plynu. Roury jsou buď pevné (metrové), nebo spiro pro komíny nerovné

_______________________________________________________________________________________
NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. července 2008

o obsahových náplních jednotlivých živností - Kominictví

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

 

                    Čištění,zkoušení, kontroly a revize komínů, kouřovodů
                    a  spotřebičů paliv, čištění a kontroly kouřových tahů kotlů
                    na  paliva  pevná,  kapalná  a plynná,  čištění  a  kontroly
                    technologických   spotřebičů   -   pekařských,   cukrářských
                    a  jiných  průmyslových pecí, včetně parních  a  kremačních.
                    Čištění  a  kontroly kouřových kanálů, provádění technických
                            prohlídek  topenišť  a  zjišťování  závad  topných  zařízení
                    v  průmyslových objektech. Provádění kolaudačních  prohlídek
                    komínů,  kouřovodů  a topných zařízení, provádění  prohlídek
                    bezpečnostních  zařízení kouřových cest, provádění  kontroly
                    spolehlivosti  všech komínových konstrukcí; vydávání zpráv
                    o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a zpráv
                    o revizi spalinové cesty. Montáž, opravy a revize zařízení
                    sloužících pro regulaci a optimalizaci komínového tahu.
                         V  rámci  živnosti  lze  dále  provádět  drobné  opravy
                    topných  zařízení na tuhá paliva, opravy kouřovodů a komínů.
                    Montáž  a  opravy  komínových  lávek  a  stupadel.  Základní
                    šamotářské  práce  při opravách topidel. Vložkování  komínů.
                    Montáž  a  demontáž  stavebnicových keramických  i  kovových
                    komínů  a  komínových systémů. Měření účinnosti  spalovacího
                    zdroje, měření množství vypouštěných látek.

Komín.jpg
UNI_komin_perspektiva.jpg
vizitka Kominictví.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one